Ecologisch onderzoeksbureau

2 min read

Bij het ecologisch onderzoeksbureau van BTL advies werken gepassioneerde specialisten, die inzetbaar zijn op tal van vakgebieden. Of het nu gaat om de ontwikkeling, het beheer of het herstel van de natuur; op al deze vlakken kan het ecologisch onderzoeksbureau waardevolle input geven. Dat kan zowel op het gebied van puur ecologische uitgangspunten, maar ook in het kader van beleid. Want bij het bureau is alle kennis aanwezig van de wet- en regelgeving met betrekking tot natuurbeheer. Het ecologisch onderzoeksbureau kan ook worden ingeschakeld door ondernemers, die aan de slag gaan met bouwprojecten waarbij wellicht schade aan de natuur kan optreden.

Meer groen als uitgangspunt

In de afgelopen decennia heeft de natuur niet overal de aandacht gekregen die eigenlijk noodzakelijk was. De schade die daardoor is ontstaan is groot, maar niet onherstelbaar. De biodiversiteit is sterk teruggelopen, met name onder insecten. Dat heeft grote gevolgen voor de voedselketen. Op plekken waar de bijenpopulatie terugloopt heeft dat consequenties voor de bestuiving van gewassen. Het ecologisch onderzoeksbureau kan de biodiversiteit in een gebied onderzoeken. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek worden plannen gemaakt om de biodiversiteit weer op peil te krijgen. De plannen worden door de beheerders van zo’n gebied gebruikt. Ze bestaan vooral uit praktische adviezen, die gemakkelijk kunnen worden opgevolgd.

Advies en begeleiding door ecologisch onderzoeksbureau

Het ecologisch onderzoeksbureau heeft inzicht in de biodiversiteit in elk gebied in Nederland. Dat is informatie waarvan graag door ondernemers in de bouw en renovatie gebruik van wordt gemaakt. Het is verplicht om voorafgaand aan een bouwproject onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur, bijvoorbeeld of een beschermde flora en fauna schade ondervindt van het bouwproject. Het onderzoeksbureau van BTL advies stelt praktische adviezen op om deze schade zoveel mogelijk te beperken.