Logistieke dienstverlening en gevaarlijke stoffen?

2 min read
succcesvol transport

Het is niet alleen het vervoer van gevaarlijke stoffen die aan belangrijke voorwaarden moeten voldoen. Ook de opslag en de gehele logistieke dienstverlening is belangrijk. In de Basiswet staan voor Nederland de belangrijkste eisen waaraan het vervoer van gevaarlijk stoffen moet voldoen. Het is een wet die het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg regelt, maar ook over het water of met de trein. De maatregelen die in de Basiswet staan komen in Nederland op de regels die in Europees verband worden geregeld. 

uitstekende service

Het transport van gevaarlijke stoffen

Dagelijks worden er veel verschillende soorten gevaarlijke stoffen over de weg vervoerd. We maken voor het dagelijkse leven veel gebruik van producten die uit chemische stoffen worden samengesteld. Daarbij kun je denken aan verf, medicijnen, brandstoffen, schoonmaakmiddelen, cosmetische producten en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Omdat deze stoffen gevaarlijk kunnen zijn, zijn ze aan strenge Nederlandse en Europese regels onderworpen. Ze moeten veilig vervoerd worden. Er worden daarom ook speciale eisen gesteld aan de vervoersmiddelen, de verpakking en de chauffeurs. De chauffeurs die de gevaarlijke stoffen vervoeren hebben speciale diploma’s nodig. Tijdens het vervoer van de gevaarlijke stoffen moeten de chauffeurs altijd de juiste vervoersdocumenten bij zich hebben. Ook moeten de gevaarlijke stoffen de juiste etikettering hebben. Ze moeten voorzien zijn van de juiste gevarensymbolen. De chauffeurs en de verwerkers van de producten moeten kunnen zien aan welke gevaren ze bloot worden gesteld.

veilig transport

Waar een bedrijf zich aan moet houden voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Een bedrijf zal op de eerste plaats de juiste vervoersmiddelen moeten hebben om gevaarlijke stoffen over de weg, per trein of over het water te kunnen vervoeren. Dat begint bij de logistieke dienstverlening. Bij het vervoer over de weg hebben de chauffeurs speciale diploma’s nodig. Ook moet tijdens het transport de verpakking van de te vervoeren stoffen in orde zijn. De etikettering moet bij het transport van de gevaarlijke stoffen voldoen aan de daarvoor geldende regels. Tijdens het transport moeten altijd de juiste vervoersdocumenten in orde zijn.