PID meters garanderen een veilige werkomgeving

PID meters worden gebruikt om vluchtige organische stoffen te meten. Dat zijn stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, zoals chloor, benzeen, diesel, alcohol, etc. Deze stoffen komen soms vrij bij productieprocessen. In de wet is per vluchtige organische stof vastgelegd bij welke concentratie het nog veilig is voor de volksgezondheid. Dat wordt aangeduid met de blootstellingslimiet. Met een PID meter wordt gemeten of de vluchtige organische stoffen deze waarden niet overschrijden. PID meters zijn dus gasdetectors. Ze zijn verkrijgbaar in allerlei uitvoeringen. Sommige kunnen maar één stof detecteren, andere kunnen meerdere gassen tegelijk meten.

Meten met PID meters

Het instellen van PID meters voor het meten van vluchtige organische stoffen is niet zo eenvoudig, want je kunt de blootstellingslimiet niet rechtstreeks meten. De blootstellingslimiet wordt daarom vertaald naar grenswaarden, die wel rechtstreeks worden gemeten. De grenswaarden zijn afhankelijk van de hoeveelheid tijd waarop mensen aan de gassen worden blootgesteld. Als werknemers dus een halve dag worden blootgesteld aan een bepaalde vluchtige organische stof is aan de hand van de blootstellingslimiet uit te rekenen welke grenswaarden daarbij horen. De PID meters worden gebruikt om in de gaten te houden dat deze grenswaarden niet worden overschreden.

Single en multi gas detectors

PID meters zijn er in diverse uitvoeringen. Het grootste verschil tussen de meters is dat sommige meters geschikt zijn om één vluchtige organische stof tegelijk te meten en anderen kunnen meerdere stoffen simultaan meten. Voordat de meters kunnen worden gebruikt moeten ze worden ingesteld op de soorten gassen die gemeten moeten worden. Ook de gewenste grenswaarden moeten worden ingevoerd. Dit kan soms behoorlijk lastig zijn. Om de eigenaren van PID meters daarbij zoveel mogelijk te helpen kunnen zij bij problemen contact opnemen met de klantenservice.