Refresher Training Basic Safety

De Refresher Training Basic Safety is de herhalingscursus voor de Basic Safety Training. Tijdens deze training krijgen scheepsbemanningen opnieuw de vaardigheden aangereikt waarmee ze zichzelf in noodsituaties kunnen redden. Deze training duurt twee dagen en voor de praktijkoefeningen is een echt vrachtschip beschikbaar. In de Refresher Training Basic Safety wordt de kennis rondom noodsituaties op zee opgefrist. Zoals basiskennis om eerste hulp te verlenen. Ook wordt stilgestaan hij het blussen van brand aan boord en de risico’s bij gebrek aan ademlucht. Tenslotte krijgen de cursisten les in het overleven op volle zee in een reddingsboot.

Refresher Training Basic Safety is meer dan bedrijfshulpverlening

De vaardigheden die tijdens een Refresher Training Basic Safety opnieuw worden geoefend gaan een stuk verder dan de vaardigheden die in een gewone opfriscursus bedrijfshulpverlening aan de orde komen. Dat is niet zo vreemd. Bij een calamiteit in een bedrijf komt de professionele hulpverlening vaak snel op gang. Bij een ongeluk op een schip dat op volle zee is kan het soms wel dagen duren voordat hulp arriveert. Tot die tijd moet de scheepsbemanning zichzelf kunnen redden. Dat vereist meer competenties dan om als BHV’er hulp te kunnen bieden bij een bedrijfsongeval.

Certificering Refresher Training Basic Safety

De Refresher Training Basic Safety is bedoeld voor alle scheepsbemanningen. De randvoorwaarden zijn dat je beschikt over een recente gezondheidsverklaring en dat je de Basic Safety Training hebt gevolgd. Tijdens de herhalingscursus word de kennis van de basisbeginselen van EHBO, persoonlijke overlevingstechnieken, brandpreventie en brandbestrijding, en persoonlijke veiligheid en sociale verantwoordelijkheid opgefrist. Deze training heeft een certificering van de Inspectie Leefomgeving en Transport. De trainers beoordelen aan de hand van praktijkoefeningen of de cursisten de training met succes doorlopen. Als dat het geval is krijgen zij een certificaat dat vijf jaar geldig is en een aantekening in hun monsterboekje.