Verzuim: wat is het en hoe kun je het tegengaan?

2 min read
verzuim

Verzuim is iets wat een organisatie niet ten goede komt, omdat er geen arbeid wordt verricht, terwijl dit wel zou moeten. Het is van belang voor organisaties om verzuim dan ook zoveel mogelijk te beperken. Hoe kun je er als werkgever of organisatie er nou voor zorgen dat het personeel zo weinig mogelijk afwezig is.

Het compleet tegenhouden van verzuim kan gewoonweg niet, omdat er altijd wel iemand ziek wordt of een vakantiedag opneemt. Echter gebeurt het soms om onbekende redenen of geen geldige redenen. Het is voor een organisatie van belang om te weten wat er speelt bij de werknemers en hun verzuim. Organisaties kunnen specialisten inschakelen die verzuim kunnen diagnosticeren en geven advies bij verzuim.

Vormen van verzuim

Er zijn verschillende vormen van verzuim. De meest bekende vormen van verzuim zijn toch wel ziekteverzuim, ongeoorloofd verzuim en verzuim door ongeval. Al deze vormen kunnen van lange of korte duur zijn. Bedrijven met personeel houden rekening met kortdurend ziekteverzuim, omdat mensen nou eenmaal een griepje kunnen oplopen of een aantal dagen koorts kunnen hebben.

Er kan kan ook regelmatig kortdurend verzuim plaatsvinden. Je ziet dan dat medewerkers zich vaak ziek melden en na een dag of aantal dagen er weer zijn. Dat een mens zo regelmatig griep heeft is niet aannemelijk, waardoor het een andere reden kan hebben. Een reden hiervoor kan zijn stress door het werk, privéomstandigheden of het niet fijn voelen op het werk door het werk zelf of door collega’s.

Daarnaast is het ook mogelijk dat personeel een lange tijd verzuim hebben. Dit kan door de gevolgen van een operatie komen of ziekte die langer aanhoudt dan alleen koorts, zoals longontsteking. Dit is vervelend voor zowel de werknemer als de organisatie. De organisatie heeft extra kosten (salaris wordt doorbetaald), administratieve handelingen.

Een werknemer kan ook ongeoorloofd verzuim nemen. Dit houdt in dat de werknemer om ongeldige redenen niet opdaagt op het werk. Het kan ook voorkomen dat de werknemer helemaal niets meldt over het niet komen op het werk. Dit kan verschillende redenen hebben en kan per persoon sterk verschillen.

Wat doen bij verzuim

Een organisatie kan niet veel doen tegen kortdurend verzuim, omdat het voor kan komen dat werknemers weleens ziek kunnen zijn. Hier dien je ook rekening mee te houden als je personeel hebt. Dit geldt ook bij langdurig verzuim, omdat de werknemer er vaak zelf ook niets aan kan doen. Bij ongeoorloofd verzuim of regelmatig verzuim kun je als werkgever proberen om dit zo vroeg mogelijk op te merken en hier dan op in te spelen door in gesprek te gaan met de betreffende werknemer. Hiermee help je zowel de organisatie als de werknemer.