Wat maakt juridische vertalingen anders dan normale vertalingen?

2 min read

Juridische vertaling is, net als elk ander soort vertaalwerk, de vervanging van de brontaal door de doeltaal. Juridisch vertalingen zijn echter anders, omdat de wet afhankelijk is van de cultuur van een bepaald land. Juridische vertalingen bevatten inhouden en termen die specifiek zijn voor het rechtssysteem van het land van herkomst van het brondocument. Naarmate de globalisatie verder toeneemt, zal de vraag naar professionele juridische vertalingen ook toenemen.

Afgezien van de taalbarrières, maken de verschillen in juridische systemen juridische vertalingen zeer complex. Er zijn landen waar een duidelijke scheiding bestaat tussen seculiere en religieuze wetgeving. Maar in andere landen zijn deze twee niet duidelijk gescheiden. In Saoedi-Arabië is het rechtssysteem van het land bijvoorbeeld sterk georganiseerd rond de wetten van de islam, maar de regering heeft er ook enkele seculiere codes aan toegevoegd vanwege de wens van het land om een belangrijke speler te zijn in de wereldwijde handel. Marokko daarentegen heeft een rechtssysteem dat een combinatie is van Franse wetgeving en islamitische wetgeving.

Wat is een juridische vertaling?

Bij juridische vertalingen is het belangrijk om de officiële juridische taal van het desbetreffende rechtsgebied te gebruiken, het omvat dus een grote verscheidenheid aan teksten en documenten. Het kan gaan om identiteitsdocumenten, financiële documenten, officiële verslagen, transcripties, gedeponeerde octrooien, precedenten en juridische uitspraken en getuigenverklaringen. Juridische vertalingen omvatten ook immigratiedocumenten, processtukken, statuten, en testamenten.

Wat maakt juridische vertalingen anders?

Zoals gezegd is het een van de meest complexe vormen van documentvertaling. Fouten, dubbelzinnigheden of verkeerde interpretaties, hoe klein ook, horen niet thuis in juridische vertalingen omdat het vertaalde document dan ongeldig kan worden verklaard. Verder zijn er enorme juridische en financiële gevolgen als er een eenvoudige fout is gemaakt. De complexiteit van de juridische vertaling wordt nog vergroot door de unieke terminologie, gekoppeld aan culturele factoren en taalverschillen. Het is dus van groot belang om uw juridische documenten door een professioneel vertaalbureau te laten vertalen.